neděle 11. května 2014

Den matek ...

    Den matek je den, kdy vzdáváme poctu našim matkám. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě, vychází z různých tradic, např. jinak ve Velké Británii (4. postní neděli), jinak v arabských zemích (21. červen) a mnoho dalších. V tento den dávají děti svým matkám dárky, většinou vlastnoručně vyrobené. Jeho původ je už ve starověkém Řecku, kdy se slavil svátek plodnosti a matek, spojený s uctíváním pohanské bohyně Rhey = Kybelé, matky bohů. Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku vznikla roku 1907 na počest Anny Reeves Jarvisové, která bojovala za práva matek. O pět let později vyhlásil tehdejší prezident USA Woodrow Wilson první oficiální oslavu Dne matek, konající se druhou květnovou neděli.
     V České republice se slaví podle amerického vzoru rovněž druhou květnovou neděli. V Československu se začal slavit tento svátek v roce 1923. Tento den doplňuje Den otců, který oslavuje otce a slaví se vždy třetí neděli v červnu, leč te se v České republice se fakticky neslaví.
     Především tedy mojí mamince je věnován dnešní obrázek, i když si jí ho nemohu předat tak jak bych si sám přál.