pondělí 19. června 2017

Národní přírodní památka Swamp

Chráněné území má ochránit zbytky rašeliniště, které kdysi pokrývalo celé území dnešního Máchova jezera. Na chráněném území ve výšce 265 m n.m. je uchována jedinečná flora i fauna, zejména pak krasivky, rozsivky, sinice a 170 druhů různých řas. Mnohé z nich jedinečné, např. v roce 1972 byl zde popsán nový druh obrněnky Dicranochaete bohemica. Na území přírodní památky byly pozorovány ohrožené druhy ptactva, např. bukač velký, moták pochop, bekasina otavní, ledňáček říční, ojediněle i jiné druhy. Více o lokalitě.  Mapy.cz

pondělí 12. června 2017

XIV. Muzejní noc v České Lípě

I letos byla pro návštěvníky připravena večerní prohlídka expozic a výstavních prostor. Ve stálých expozicích muzea a v ambitu byla připravena zastavení s tvůrčími dílnami pro děti a s řemeslnými výrobky. Já si však nejvíce užíval venkovní vystoupení bluegrassové skupiny Red Leaf, žáků ZUŠ Česká Lípa a také chvíli  kdy klášterní zahradu rozzářila ohňová show v amfiteátru muzea (fotky ve zvláštním příspěvku).


XIV. Muzejní noc v České Lípě - ohňová show

Speciál z Muzejní noci, otevřete si celý článek pro zobrazení všech fotek.