pátek 31. července 2015

Větrný mlýn Ostrov u Macochy

     Tak ještě jeden mlýn, snad se vám bude také líbit :-)
     Bývalý větrný mlýn holandského typu byl postaven někdy kolem roku 1865. Naposledy byl v provozu v roce 1902. Exteriér mlýna je udržován v původní podobě a jeho vzhled nenarušují žádné stavební úpravy. Je postaven z neomítnutého bílého zdiva z lomového vápence, který se při stavbě mlýnů na našem území vyskytuje zcela zřídka.
Mlýn má typický válcovitý tvar a při zemi i pod střechou má průměr 9,38 m. Celková výška je cca 12m. Průměr nového větrného kola je 11,6 m. Ve mlýně je dodnes dochovalé mlecí soukolí. Slouží jako rekreační objekt a tak není přístupný.

neděle 26. července 2015

Větrný mlýn s Halladayovou turbínou v Ruprechtově

Tak je čas pomalu vkládat dovolenkové fotky ... tak první a časem podle mé pracovitosti přijdou další.    
     Větrný mlýn v Ruprechtově je zapsán jako chráněná technická památka. Počátky zděného mlýna sahají podle dosavadních zjištění k roku 1873. Je pravděpodobné, že zděný větrný mlýn měl v této době tradiční pohon větrným kolem o čtyřech křídlech - lopatkách, vyplněných dřevěnými štěpinami - péry - vkládanými do rámu lopat podle síly větru. Zcela jiná stavební a konstrukční situace nastala pravděpodobně v letech 1882 - 1884, kdy byla na ruprechtovský " holanďan" instalována nová větrná turbína. Byla pojmenována podle svého vynálezce, amerického farmáře jako Halladayova turbína. Přesto, že byly větrné turbíny velkým pokrokem, neobstály v konkurenci mlýnů vodních a motorových. Posledním mlynářem v Ruprechtově byl J. Tesař, který v roce 1948 z Ruprechtova odešel. 

středa 8. července 2015

Zámek Benešov nad Ploučnicí

     Zámecký komplex Benešov nad Ploučnicí je souhrnné označení sedmi historických budov, umístěných v centru města Benešov nad Ploučnicí. Skládá se ze dvou zámků (horního a dolního), tří paláců, kostela a kaple. Kromě toho i tzv. dolní zámek představuje areál skládající se ze tří historických a samostatných paláců. Celý areál je památkově chráněn, v roce 2001 byl Dolní a Horní zámek, domy čp. 44 a 54, Starschedelovský dům a Konojedský dům prohlášeny za národní kulturní památku. Já vám zde ukážu pár fotek z tématické večerní prohlídky.

Stránky zámku: www.zamek-benesov.cz