neděle 26. července 2015

Větrný mlýn s Halladayovou turbínou v Ruprechtově

Tak je čas pomalu vkládat dovolenkové fotky ... tak první a časem podle mé pracovitosti přijdou další.    
     Větrný mlýn v Ruprechtově je zapsán jako chráněná technická památka. Počátky zděného mlýna sahají podle dosavadních zjištění k roku 1873. Je pravděpodobné, že zděný větrný mlýn měl v této době tradiční pohon větrným kolem o čtyřech křídlech - lopatkách, vyplněných dřevěnými štěpinami - péry - vkládanými do rámu lopat podle síly větru. Zcela jiná stavební a konstrukční situace nastala pravděpodobně v letech 1882 - 1884, kdy byla na ruprechtovský " holanďan" instalována nová větrná turbína. Byla pojmenována podle svého vynálezce, amerického farmáře jako Halladayova turbína. Přesto, že byly větrné turbíny velkým pokrokem, neobstály v konkurenci mlýnů vodních a motorových. Posledním mlynářem v Ruprechtově byl J. Tesař, který v roce 1948 z Ruprechtova odešel.