středa 7. března 2018

Zahrádecký letohrádek

Půjdete-li ze Zahrádek u České Lípy Valdštejnovou alejí, dojdete do bývalé bažantnice, která zde bývala již v 16. století. Na jihovýchodním okraji je možné nalézt zříceninu malého loveckého zámečku nebo spíše letohrádku. Lovecký pavilon, tzv. Novozámecký letohrádek, byl vybudován v roce 1825. Jedná se o zděnou stavbu válcového tvaru o průměru asi 10 metrů. Po roce 1945 stavba pustla a na počátku 21. století se z ní dochovalo pouze obvodové zdivo. V úrovni prvního patra býval z vnější strany kolem stavby zastřešený dřevěný ochoz. Stavba byla prosvětlena četnými okny a dveřmi. Letohrádek představoval zázemí pro účastníky honů, byla zde připravována teplá strava a pořádány lovecké hostiny. Více zde.  Mapy.cz