úterý 7. dubna 2015

Tunel ve vědeckém parku v Liberci

LED tunel o průměru 3m a délce 5m, kterým návštěvníci vědeckého parku iQLANDIA Liberec procházejí do 3D Planetária. LED tunel je zevnitř pokryt tkaninou s 30 tis. LED diodami a díky speciálně navrženým animacím a řízení softwarem vytváří dojem točícího se vesmíru, který umocňuje prosklená lávka ve středu LED tunelu.