středa 26. října 2016

Meandry Ploučnice u Mimoně


     Přírodní památka Meandry Ploučnice u Mimoně, byla vyhlášena v roce 2014. Předmětem ochrany je meandrující neregulovaný tok Ploučnice s navazujícím komplexem mokřadů a populace vzácných druhů organizmů na tato přírodní stanoviště vázané, zejména populace klínatky rohaté, modráska očkovaného, ohniváčka černočerného, lososa obecného a vydry říční. Mé fotografie jsou převážně focené zde