středa 8. srpna 2018

Kréta - Heráklion - Archaeological Museum

Jedná se o jedno z největších muzeí v Řecku a nejlepší na světě pro minoiské umění, protože obsahuje nejvýznamnější a nejkompletnější sbírku artefaktů minoiské civilizace na Krétě.
Uvidíte zde artefakty ze všech období krétské prehistorie a historie, pokrývající chronologické rozpětí přes 5500 let od období neolitu až po římské časy. Sbírka obsahuje jedinečné příklady minoiského umění, mnohé z nich jsou skutečné mistrovské díla. Muzeum se nachází v centru města a jeho anti-seismická budova je důležitým příkladem modernistické architektury.