neděle 4. října 2015

Novozámecký rybník, nedělní ráno

Tento rybník je silně zarostlý rákosím, nabízí vodnímu ptactvu vhodné podmínky pro úkryt a hnízdění. Byl proto vyhlášen za státní rezervaci již od roku 1933 a od roku 1956 je zapsán i v mezinárodním atlasu rezervací. Rozsah rezervace je 350 ha, z toho rákosové plochy zabírají asi 200 ha. V  pozadí zřícenina Jestřebí.